พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: อัตราเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษา

กรองผลลัพธ์
  • อัตราเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษา (Out-of-School Children : OOSC) 167 recent views

    เด็กที่ไม่ได้เข้าถึงการจัดการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด ที่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เด็กที่เคยเข้ารับการศึกษาแต่ปัจจุบันไม่ได้รับการศึกษา (Drop Out : ออกกลางคัน)...
    สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 20 เมษายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).