พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา แท็ค: ปีการศึกษาเฉลี่ย

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).