พบ 1 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: อัตราการเข้าใหม่สุทธิแบบปรับ

กรองผลลัพธ์
  • อัตราการเข้าใหม่สุทธิแบบปรับ (Adjusted Net Intake Ratio : ANIR) 118 recent views

    อัตราส่วนระหว่างจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนเข้าใหม่ในระดับการศึกษาตามเกณฑ์และระดับที่สูงกว่ากับจำนวนประชากรตามช่วงอายุตามเกณฑ์ระดับการศึกษา โดยปรับฐานให้เป็น 100
    สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 20 เมษายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).