พบ 1 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: อัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับ

กรองผลลัพธ์
  • อัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับ (Adjusted Net Enrollment Ratio : ANER) 201 recent views

    อัตราส่วนระหว่างจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนในระดับการศึกษาตามช่วงอายุระดับการศึกษาและระดับที่สูงกว่ากับจำนวนประชากรตามช่วงอายุระดับการศึกษา โดยปรับฐานให้เป็น 100
    สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 20 เมษายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).